Nominering: skriv ei kort grunngjeving og send forslaget til Statens vegvesen, på e-postadresse: johannes.tubbene@vegvesen.no snarast og innan torsdag 29. august kl. 09.00.