Du vil få moglegheit til å arbeide i gode fagmiljø ved alle tre omsorgssentra. Det er i utgangspunktet tenkt ei 100% stilling fordelt med 80% i tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg, og 20% til utviklingsarbeid. Men dette kan i noko grad tilpassast dine ynskje. Det kan også leggast til rette for langvakter på helg med arbeid kvar fjerde helg. 

 

Me søkjer deg som er

  • Engasjert, løysingsorientert og fleksibel sjukepleiar med gode samarbeidsevner
  • Har førarkort klasse B

 

Me tilbyr

  • Varierte arbeidsdagar med  mykje læring og utvikling
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar, løn i tråd med gjeldande avtaleverk 
  • Hjelp med å skaffe bustad

 

Les meir om stillinga og søk her