A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Ungdomslos

Armando Navarro er Luster kommune sin nye ungdomslos og losen er eit tilbod til elevane våre for å auke trivsel på skulen, auke meistringskjensla og for å førebyggje fråvær.

Me ynskjer Armando velkommen til oss og ser fram til å samarbeide med han.Info til føresette om Ungdomslos.doc

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS