Statsforvaltar sender i desse dagar ut via Altinn. Dei som ikkje mottar via denne kan gå fram slik for å få utskrifta:

Skogeiere, som ønsker ny kontoutskrift for 2020 og ikke mottar via Altinn, henvises til:

  • Ta ut kontoutskrifta selv via «Innlogging skogfond» 
  • På forespørsel å få kontoutskrifta på papir/fil fra kommunen.
  • Regnskapsfører med delegert tilgang fra skogeier, kan ta ut kontoutskrifta i Altinn og/eller fra Webskas.

For meir informasjon ta kontakt med arne.kristian.borger@luster.kommune.no