Det gjer du på www.helsenorge.no eller kontaktar koronatelefonen 906 72 675 for å bestille time. Vaksinen er gratis og føregår i idrettshallen i Gaupne. 

Du skal ikkje bestille time eller endre tida di for dose 2.  Du får time frå helsesenteret via helsenorge.no til 2. dose.

Vaksinen beskyttar mot alvorleg sjukdom, også av Deltavarianten.