2021

Vatn

11 000

Kloakk

11 000

Mellombels tilknyting til vatn og kloakk

etter avtaleetter avtale
 

Årsavgifter

 

 

2021

Vatn abonnementsgebyr (fastledd pr N)

1 602

Vatn forbruksgebyr (variabelt pr m3)

17,50

Kloakk abonnementsgebyr (fastledd pr N)

1 560

Kloakk forbruksgebyr (variabelt pr m3)

14,60

 

Årsavgifter for bustader utan vassmålar

 

Vatn

2021

0–80 m2 :

 = 100 m3

Forbruksgebyr

1 751

Abonnements-gebyr

1 602

Sum årsavgifter

3 353

81–250 m2:

 =150 m3

Forbruksgebyr

2 625

Abonnements-gebyr

1 602

Sum årsavgifter

4 227

> 250 m2:

 =225 m3

Forbruksgebyr

3 939

Abonnements-gebyr

1 602

Sum årsavgifter

5 541

 
  • Meirverdiavgift kjem i tillegg til alle summane. 
                                                                                                                     
 

Kloakk

2021

0–80 m2 : 

 =100 m3

Forbruksgebyr

1 460

Abonnements-gebyr

1 560

Sum årsavgifter

3 020

81–250 m2:

 =150 m3

Forbruksgebyr

2 190

Abonnements-gebyr

1 560

Sum årsavgifter

3 750

> 250 m2:

 =225 m3

Forbruksgebyr

3 285

Abonnements-gebyr

1 560

Sum årsavgifter

4 845

 
  • Meirverdiavgifta kjem i tillegg til alle summane.