Bakgrunnsinformasjon:

Dersom ei vassprøve har eit så høgt innhald av termotolerante koliforme bakteriar og/eller fekale streptokokkar at vannet vert sett til ikkje akseptabel vasskvalitet gjer Luster kommune ei vurdering i tillegg til å ta nye, oppfølgjande prøver.

Det er særleg målingar av tarmbakteriar (vesentleg e-coli) og intestinale enterokokkar som seier noko om badevasskvaliteten. Prøvene er tatt etter ”Vannkvalitetsnormer for friluftsbad”.

Vurderingsgrunnlaget for vasskvaliteten ved friluftsbad er gjett i tabell 1 under:

Parameter

God

Mindre god

Ikkje akseptabel

Termotolerante koliforme bakterier/100 ml

< 100

100-1000

> 1000

Intestinale enterokokkar (fekale streptokokkar) /100 ml

< 100

100-1000

> 1000

 

Resultat frå siste målinga den 6.mai, 25.juni og 8.juli -20:

 

Dato/Stad

06.051

06.052

25.061

25.062

08.071

08.072

 

 

Kvalitet ved sist måling

Skjolden

<1

<1

10

<10

<10

<10

 

 

God

 

Luster

<1

<1

40

20

<10

10

 

 

God

Solvorn

<1

<1

<10

<10

<10

<10

 

 

God

 

  1. Termotolerante koliforme bakteriar (e-coli)
  2. Intestinale enterokokkar  (fekale streptokokkar)

 

Det er ikkje naudsynt med særlege tiltak ettersom resultata er på akseptabelt nivå.