Gjeld Lundshaugen, Høgi, Sviggaplassane, deler av Joranger og fleire. Det kan vere vatn i basseng/ leidningsnett ei tid etter stenging. Vatnet vert kopla til att snarast råd.