Barnehagen er godkjent for 18 plassar for barn i alderen 0- 5 år.
Barn under 3 år tek opp 2 plassar.

Opningstid kl: 07 – 16