Veitastrond:
Det må renskast og utbetrast før vegen kan opnast, forventa stengt til torsdag 18. oktober.
Det blir arbeidd med å få til båttransport forbi rasstaden. Dei som har behov for skyss kontaktar bygdelaget v/ Asbjørn Nes 99 10 19 35, eller
Luster kommune v/Jan Magne Svåi, tlf. 41 47 15 33.
Det er ikkje lov å gå forbi rasstaden.