A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Velkomne til nytt barnehage - og skuleår 2018-19

Vi ynskjer alle elevane og alle barna i barnehagen velkomne til eit nytt år på Indre Hafslo oppvekstsenter.

Barnehagen er godt i gang, medan skuleelevane startar måndag den 20.08 kl. 09.00. SFO er og i gang frå same dag.

Vi gler oss til å møta alle saman og til eit nytt  år med leik og læring.

Det blir lagt ut  nærare informasjon om  det nye året på heimesida.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS