Velkomne til nytt barnehage - og skuleår 2018-19

Vi ynskjer alle elevane og alle barna i barnehagen velkomne til eit nytt år på Indre Hafslo oppvekstsenter.

Barnehagen er godt i gang, medan skuleelevane startar måndag den 20.08 kl. 09.00. SFO er og i gang frå same dag.

Vi gler oss til å møta alle saman og til eit nytt  år med leik og læring.

Det blir lagt ut  nærare informasjon om  det nye året på heimesida.

2018-08-14
Tips ein ven  Skriv ut