For meir informasjon om stillinga og lenkje til elektronisk søknadsskjema: Ledige stillingar

Ved spørsmål kan du ta  kontakt leiar  med rektor/styrar Inger Marie Evjestad, tlf. 57 68 59 70/950 78 724, e-post: inger.marie.evjestad @luster.kommune.no