Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
24. sep. 2021 kl. 10:50

Koronaviruset / Corona disease - information

Her finn du informasjon om smittesituasjonen i kommunen og anna informasjon knytt til koronaviruset.

Les meir...
A A A

Ynskjer å koma i kontakt med eigaren av køyretøyet

Publisert
Eldre volvo stasjonsvogn som står på kommunal eigedom mellom idrettsfeltet og idrettshallen i Gaupne

Eldre volvo stasjonsvogn som står på kommunal eigedom mellom idrettsfeltet og idrettshallen i Gaupne

Luster kommune v/Aina-Elise Stokkenes ynskjer å koma i kontakt med eigaren av køyretøyet

Slik køyretøyet no står, er det å sjå på som avfall, og ulovleg plassert etter § 28 i ureiningslova (Lov om vern mot ureiningar og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6). Køyretøyet står på kommunaleigedom og kommunen oppfattar køyretøyet som skjemmande. Vraket inneheld også miljøgifter som representerer fare for ureining. Med heimel i ureiningslova § 37 får eigarane pålegg om å fjerna dei køyretøyet frå området innan 7 juli 2021. Dersom køyretøyet ikkje er fjerna innan fristen kjem Luster kommune som grunneigar til å fjerne køyretøyet.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Lenker