A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Loppemarknad PLAKAT

Loppemarknad måndag 24.april

I samband med prosjektet "Gamalt nytt" og temaet berekraftig utvikling, inviterar Luster oppvekstsenter til loppemarknad måndag 24.april kl.16.00-18.00.

Ope for alle!

2017-04-19
foreldremøte

Temamøte for føresette torsdag 20.april

Psykisk helse og nettvét står på dagsorden når FAU og oppvekstsenter ber inn til foreldremøte torsdag 20.april 2017 kl.18.00.

2017-04-19

Reint drikkevatn ved Dale vassverk

Melding frå Luster kommune:

2017-01-20
Powered by CustomPublish AS