A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

3. kl

Småteam

Skuleåret 2022-23

Småteamet 2022-23 

I 3. klasse er Norill og Solveig S. kontaktlærarar. I tillegg så er Ingunn M. og Anita ein del av 3. klasseteamet. Hege, Sonja og  Lene Therese er òg i klassen som faglærarar i engelsk, norsk og matematikk.

2022-08-19
Powered by CustomPublish AS