A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

5. kl

Skjermbilde visma

Last ned appen Visma Min Skole

Visma har laga ein app for meldingar mellom skule og heim. Her kan ein sende meldingar til kontaktlærar og melde inn fråver.  For meir informasjon og lenkje til nedlasting:

https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/min-skole-foresatt/

 

 

 

2019-08-28
Mellomtrinn

Skuleåret 2022-23

Mellomteamet 2022-23 

I 5. klasse er Hege Buene og Kjersti  Ullebust kontaktlærarar. I tillegg så er Sondre, Ann Sigrid og Oddbjørn ein del av 5. klasseteamet. Oddny og Anette er òg i klassen som faglærarar i musikk og engelsk.

2022-08-22

Tine Skulemjølk

Skulen har klargjort bestillingsportalen for skulemjølk. Ein har høve til å bestille to ulike produkt, grøn eller rosa mjølk.

Bruk fylgjande link: https://www.skolelyst.no/

2019-08-19

Faglenkjer

No er det lagt inn lenke til Relemo og Multi Smart Øving i fana som heiter "faglenkjer".

2018-11-01
Powered by CustomPublish AS