A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Plan for eit trygt og godt skulemiljø ved HBUS

  • Skulen har laga ein handlingsplan for eit trygt og godt skulemiljø med manifest mot mobbing, prosedyrar for tilsyn, rutinar for å følgje opp aktivitetsplikta og årsplan for skulen sitt systematiske arbeid med kap. 9A. Plan for eit trygt og godt skulemiljø.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS