A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

guttorm helgoy

Ope foreldremøte

Tysdag 5. februar inviterer Luster kommune alle føresette i grunnskulen til ope foreldremøte i aulaen på Gaupne skule frå kl. 18 til 19.15.

Guttorm Helgøy frå Gangstø ressurssenter i Fjell kommune er føredragshaldar. 

Tema:

 • Kva er mobbing?
 • Kva former for mobbing finnest?
 • Kva ansvar har skule og heim for å bekjempe mobbing?

Etter det opne møtet, er det klasseforeldremøte i alle klassar ved skulen frå kl. 19.15 til 20.30. Tema er sosiale medium og spel.

 

Vel møtt!

2019-02-01
Plakat, elev

MOBBEOMBOD

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Sogn og Fjordane eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet i Sogn og Fjordane heiter Aina Drage. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 91 87 90 92 eller på e-post Aina.Drage@sfj.no Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/Mobbeombodet i Sogn og Fjordane).

 

Du kan lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg med på www.sfj.no/mobbeombodet

2018-09-03
Foreldremøte

Storforeldremøte

Tysdag 4. septemer kallar me inn til storforeldremøte i aulaen ved Gaupne skule kl. 19.00. 

Saker: 

 • Gaupne skule sine satsingsområde

 

 • Samarbeid skule-heim
  • Heimesida
  • Visma - merknader
  • System for utviklingssamtalar
  • Søknad om skulefri
  • Oppfølging av elevfråvær

 

 • § 9a i Opplæringslova: Elevane sitt skulemiljø.

 

 • Arbeid med læringsmiljø ved Gaupne skule

 

 • Ordensreglar for elevar i grunnskulen i Luster kommune

 

 • Ordensreglar for elevar ved Gaupne skule

 

 • Informasjon om tverrfagleg samarbeid og skulehelsetenesta

 

 • Informasjon om modell «Saman om barn i Luster»

 

5. , 6. og 7.kl. skal ha eigne klasseforeldremøte frå kl. 18.00-19.00, medan 2., 3. og 4.kl. har sine klasseforeldremøte frå kl. 20.00-21.00

Me ynskjer alle føresette vel møtt!

2018-08-23
Powered by CustomPublish AS