A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Ungdata

Elevane i 5.-7.kl. skal gjennomføre Ungdata-undersøkinga denne veka. Dei svarar ved å gå inn her.

2021-02-02

Foreldrehefte skuleåret 2020-2021

Her vil de finne mykje nyttig informasjon om skulen vår

Skuleåret 2020-21 foreldrehefte.pdf

 

2020-08-27
Powered by CustomPublish AS