Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester

Aktuelt

Nokre av plakettvinnarane i Luster produsentlag. Frå venstre: Vidar Nes,  Bente Helene Skildheim Nes, Daniel Solheim og Albert Slagstad Høyheim.

Heider til lokale mjølkeprodusentar

Mjølkebøndene som levera særs god mjølkekvalitet kvar dag i ei årrekke, vert påskjønte med heidersprisane 5 års plakett, 10 års plakett, Sølvtine elle...

Pengar hus

Eigedomsskatt

Eigedomsskattelista for 2024 (kun kraftverk) ligg ute til offentleg ettersyn i 6 veker (til og med 8. april) på rådhuset i Gaupne. Klagefristen er 05....

Tilgjengelegheit illustrasjon

Tilgjengeprisen 2024

Luster kommune skal dele ut tilgjengepris. Føremålet med prisen er å auke merksemda rundt arbeidet mot eit universelt utforma samfunn. Frist for å før...