Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester

Aktuelt

Kommunestyret hadde gruppearbeid, under leiing av oppvekstsjef Knut Åge Teigen

Oppvekst i fokus i kommunestyret

Kommunestyremøtet den 20. juni starta med temamøte om oppvekst. Kommunestyret gjorde fleire vedtak om oppvekstsektoren.

illustrasjon lilla blomst som eg dessverre ikkje veit namnet på

Opningstider i sommar

I samband med ferieavvikling har fleire kommunale einingar endra opningstider i sommar.

Bilete av ein hjortebukk med lauvskog i bakgrunnen, brukt som illustrasjon i artikkel om tildelte hjorteløyve for 2023.

Fellingsløyver 2024

Elg-, hjort- og rådyrløyver skal vera sendt ut til valdleiarar. Dersom du ikkje har motteke e-post med tildelte løyver frå hjorteviltregistert, ta kon...

Jostedal Zip-line kart med planavgrensing

Detaljregulering for ZipLine Jostedalen

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det på vegne av Elvepurka AS varsla om oppstart av Detaljreguleringsplan for ZipLine Josted...