A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Studentpraksis

Aktuelt frå rektor

Veke 39 kjem GLU studentane til oss og skal ha praksis. 5. års studentane har to veker praksis og 1. års studentane kjem i veke 42 og skal ha tre veker praksis. Ta vel i mot dei!​

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS