A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Betalingssatsar i SFO 2015

Vedlagt finn de Luster kommune sine betalingssatsar for SFO i 2015, og anna naudsynt informasjon.

 

 

Her er betalingssatsane i SFO for 2015:       BETALINGSSATSAR.pdf


Anna SFO-informasjon:

Søknadsfrist for plass i skulefritidsordninga: 15. mars.

Alle med SFO-plass frå august 2014, beheld plassen til den vert oppsagt eller til eleven går ut av ordninga.

Oppseiing/endring av plassen i skulefritidsordninga skal gjerast med minst 1 månad varsel med verknad frå den 15. i kvar månad.Oppseiing og endring skal registrerast ved å logge inn i databasen for SFO-søknad.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS