A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Ein trygg og god skulekvardag utan mobbing og plaging

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om eit trygt og godt skulemiljø som skal fremje helse, trivsel og læring.

Sjå infoskriv frå Utdanningsdirektoratet og frå Luster kommune.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS