A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

4. og 9. klasse

Fellessamling

Torsdag 20. april hadde skulen sin 4. fellessamling dette skuleåret. 4. og 9. klasse hadde ansvaret for eit flott og variert programmet.

4. klasse starta programmet. Fyrst så song dei, så spelte dei eit lite stykke med blokkfløytespeling, me fekk høyre om solsytemet og dei dansa troika. 9. klasse entra scena med eige band og dansegruppe. Bandet spela Hellbillies"Ei krasafaren steinbu" og elevane i 4. og 9. klasse song. Så fekk me høyra om historia til blues'en og til slutt ei blueslåt.

Samlinga blei avslutta med ein prat om ansvar der rektor innleia med alle sitt ansvar for å seie ifrå til vaksne når vindauge eller dørar er opne utanom skuletid. Me hadde og besøk av Politiet som snakka om si rolle når det gjeld førebygging.  

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS