A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
påske

God påske!

No er det tid for påskeferie etter 3 veker med heimeundervisning der alle har stått på for fellesskapet.

Det har vore stille dagar på skulen der me har sakna elevane og dei tilsette. Regjeringa har bestemt at skulen skal starte 27. april for 1.-4. kl. og Sfo.

Fram til då held me fram med heimeundervisning på alle klassetrinn.

Men skulen har tilbod til barn med særlege omsorgsbehov og barn av føresette med kritiske samfunnsfunksjonar - på same måte som før påskeferien. Kontakt rektor viss de treng tilbod.

Då vil HBUS ynskje alle ein riktig god påskeferie!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS