A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
matboksar

Godt nytt år!

Då skriver me 2017 og skulen er godt i gang! Jula er nesten rydda ut, no er det berre nyttårsballet som skal arrangerast torsdag 12. jan. Heile ungdomsskulen gler seg stort og 10. klasse er i gang med førebuingane.

Når me rydda i kantina før jul fann me ganske mange matboksar. Som biletet syner står dei stabla i garderoben i kantina. Det er nok nokon i 8., 9. og 10. klasse som er eigarane. Fint viss nokon kjenner att ein boks og tek den med seg heim:-)

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS