A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Hausten på veg

Fyrste skuleveka hadde fantastisk flott sommarver, denne veka har me fått kjent litt på at hausten er i anmarsj.

Aktdag1
aktdag2
kråke1
kråke2

Me er no i godt gjenge etter sommarferien, rutinane er komne på plass att, og undervisninga er kommen godt i gang. Foreldremøta er i gang, og denne veka har 10. klasse hatt sitt "Polentur"-møte, og SFO har hatt sitt foreldremøte.

1. klasse har hatt tur til "Kråkeskogen", der dei hadde god leik. Dei var og nedom vatnet, der dei såg fisk som hoppa. 1.-4. klasse hadde månda aktivitetsdag på skuleområdet. Sjå flotte bilde på klassane sine sider.

Mellomsteget er i gang med "Aldersblanda", elevane er delt i grupper, og har undervisningsopplegg i "temaene" naturfag, friluftsliv, mat & helse og IKT. Friluftslivsgruppa prøvde seg i  kano for fyrste gong. Kjempespennande, kjekt og god læring for elevane.

Ungdomsteget er dette året i "Vidaregåande-bygget". Klassane er vel installert, og det verkar som dei trivst godt der. Dei nyttar seg mykje av uteområdet på nedsida av skulen.

10. klasse arrangerar laurdag(29. aug) den årlege fiskefestivalen, så får me håpe at det vert rikeleg med fisk på alle deltakarane, og at arrangøren går gode inntekter. Så spørst det om nokon klarar å få tak på "Hafslobesten". Lukke til med arrangementet og fiskelukka!

Aure

Ha ei gode helg!

 

Kjell

 

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS