A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Justering av skuledagen for 1.-4. klasse onsdag og fredag.

Frå og med dette skuleåret er det gjort ei endring av lengda på skuledagen for 1.-4. klasse onsdag og fredag. Dette med bakgrunn i at leksehjelpa no er for 4.-7. klasse. Det er leksehjelp måndag og onsdag kl 13.40.

Onsdag er 1.-4. klasse på skulen til kl 13.25(ikkje kl 13.05 som før), fredag er dei på skulen til kl 13.05(ikkje kl 13.25 som før). Skulebussen går onsdag kl 13.40, og fredag kl 13.25 for 1.-4. klasse.

Dersom det er spørsmål til dette - kontakt underteikna.

Kjell

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS