A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kåring av beste klasse i 17. maitoget

Tradisjonen tru ynskjer 8. klasse å heidre og åre den klassen som kosar seg mest og bidreg til best stemning i 17. maitoget på Hafslo.  Toget vil bli observert og bedømt av ein hemmeleg dommar ein eller annar plass langs togruta. 

Dommaren vil legge vekt på om klassen:

  • Syng 17. maisongar
  • Har eit flott klasseheiarop
  • Går på rad og rekke
  • Roper «Hipp, hipp, hurra» gjennom tog traseen.
  • Har med flagg dei viftar med, eller andre 17. effektar som lagar lyd.
  • Det er ikkje høve til å bruke høgtalar eller annar elektronisk innretning i toget J

Me ynskjer alle lykke til, og ser fram til ein flott nasjonaldag, i lag med dykk!

Helsing 8. klasse med føresatte.

Kåring av beste klasse i 17.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS