A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kodetimen 2017

Kodetimen er ein landsomfattande dugnad som hjelper til for å få Noreg inn i det 21. århundre! Kodetimen er ein skuletime med programmering, der elevane lærer å meistre datamaskina som eit kreativt verktøy. I dag hadde 6. klasse kodetime der dei styrte figurar frå Minecraft ved hjelp av kode. Veldig kjekt!

IMG_8015
IMG_8016
IMG_8017
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS