A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Kva er det finaste dialektordet i Luster kommune?

I Luster er det mange vakre dialektord og uttrykk, men kva ord eller uttrykk på dialekt er aller finast? Elevar på mellomsteget ved skulane i Luster har no føreslege 35 ulike ord eller uttrykk. Alle som vil, kan no vera med og stemma. Frist er fredag 20. november kl. 17.00.

På denne lenka finn du meir informasjon: http://luster.custompublish.com/kva-er-det-finaste-dialektordet-i-luster.5815623-157426.html

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS