A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Lærande skular i Sogn og Fjordane!

Skulen vår er vald ut til deltaking i studien "Lærande skular i Sogn og Fjordane", fordi mellomtrinnet over tid har bidrege mykje til elevane si læring.

Studien er det Høgskulen på Vestlandet som står for ved Eirik S. Jensen og Ingrid Fossøy. 2 kontaktlærarar, 2 faglærarar og rektor er intervjua. Spennande og fantastisk moro at dei vil studere korleis skulen vår jobbar med skuleutvikling!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS