A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Olweus - lesing - lærestrategiar - fys-ak - skape god motivasjon

Utviklingsmål

Skjolden oppvekstsenter jobbar med å hindre mobbing på skulen, og me vil ha fokus på å skape eit godt og trygt miljø. På vår skule vil me at alle skal ha det bra sosialt i eit godt læringsmiljø.

Skjolden oppvekstsenter vil at elevane skal bli gode lesarar og bruke leseferdigheitane sine for å innhente ny kompetanse. Luster kommune har ein felles leseplan som alle skal bruke. Me har fokus på lesing i alle fag og elevane lærer fleire ulike læringsstrategiar. Personalet er med på kommunale fagnettverk i norsk og dei er også med på kurs i lesing og læringsstrategiar. 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS