A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Leksehjelp 2015/16

Det vert ikkje leksehjelp for 1.-2. klasse frå og med skuleåret 2015/16. Dette gjeld for alle skulane i Luster kommune.

Om leksehjelpa vert for 3.-7. klasse, eller frå 5.-7. klasse er ikkje endeleg avklara.

Bakgrunnen for denne endringa, er at kommunane no sjølv kan ha leksehjelpordning der ein meiner behovet er størst. Til og med skuleåret 2014/15 har leksehjelpordninga  våre for for 1.-4. klasse.

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS