A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Luster fritidsfond

Luster kommune har oppretta eit nytt og viktig tilbod som heiter Luster fritidsfond. Økonomi skal ikkje vere eit hinder for deltaking i fritidsaktivitetar i Luster. Fritidsfondet skal sikre at alle barn og unge i alderen 6-18 år kan delta i fritidsaktivitetar uavhengig av familien sin økonomi. Om eit barn/ungdom har lyst til å vere med på ein fritidsaktivitet, men ikkje har økonomi til det, kan leiaren/trenaren søkje om støtte på vegne av barnet.

De finn informasjon om fritidsfondet under kultur, idrett og fritid 

https://www.luster.kommune.no/luster-fritidsfond.484209.nn.html

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS