A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nasjonale prøvar

Nasjonale prøvar for 2015 er i gang, og prøvane i engelsk og rekning er digitale. Under er lenka som elevane skal inn på før innlogging:

https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=studentLoginPas&marketplace=pgs

 

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS