A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nyttig informasjon

Under sidene "Samarbeid med heimen" og "Styringsdokument" finn de mykje nyttig informasjon om skulen, lover, reglar og prosedyrar med meir.

Me vil i byrjinga av kvar månad legge ut eit informasjonsskriv. Skrivet for september finn de vedlagt her. Vedlagt finn de og eit skriv vedr trafikksituasjonen kring Hafslo barnehage og HBU.

INFOSKRIV, SEPTEMBER 2015.pdf

Trafikkinformasjon.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS