A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Oppsummering for veke 17

IMG_6909
IMG_6954
IMG_6967
IMG_6977

Me opplever god aktivitet hjå elevane om dagen,  leiken er god i friminutta. Denne veka har 6. klasse hatt kokkekamp i Mat & helse. Dommarane Ida Johanne og Berit melder om flinke elevar som laga flott mat. Ein god og lærerik aktivitet dette.

Veka har vore prega av at bygginga no tek til. Her syner me til skriv som er sendt ut til heimane(de finn det på heimesida og).  

Elevane i 4.-10 klasse har no gjennomført den årlege Olweusundersøkinga. Den vil oss td svar på dette med mobbing ved skulen.

Området kring skulen, barnehagen og kunstgrasbana er ein samlingsplass på fritida. ALLE må ta ansvar for rydding. No ligg det for mykje bos i heile området! Ryddar alle sitt eige bos, så vert det ryddigt og fint!

 

Ha framleis ei god helg!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS