A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Personaltur og elevfri

Store delar av personalet på tur til Krakow
Onsdag 08.05, er store delar av personalet på plass i Krakow - og skal besøke både konsentrasjonsleir og saltgruver i løpet av ein firedagars lang tur. Skuledagen onsdag, går som normalt for 1.-7.klasse, medan ungdomssteget avspaserar.

Minner også om elevfri dag fredag 10.mai.
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS