A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Politisk streik onsdag 28. januar kl 14.00-16.00

Onsdag 28. januar kl 14.00-16.00 vert det gjennomført politisk streik.

For Hafslo barne- og ungdomsskule vert det slik. Undervisninga sluttar kl  14.00. Elevar som reiser med skulebuss, kan opphalde seg ute på skuleområdet under tilsyn av tilsett ved skulen. Skulebussane går som normalt kl 14.35. Elevar som normalt tek skulebuss, men som ikkje skal ta buss heim denne dagen, må gi kontaktlærar melding om det.

Veitastrond skule sluttar skulen kl 14.00, elevane reiser heim. 

Meir informasjon finn de blant anna på www.luster.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS