A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Veke 1 og 2

Raudt nivå - ungdomsskulen

Regjeringa har i kveld varsla nye nasjonale føringar når det gjeld smittevern mot koronaviruset. Dei oppmodar alle ungdomsskulane til å gå over til raudt nivå dei neste to vekene. For oss så vert det ikkje dei store endringane, fordi kommunen førebels ikkje har stort smittetrykk. Elevane møter på skulen til skulestart i morgon og planen vidare er å ha fysisk skule. Men me må vere meir påpasseleg med det grunnleggjande som hygiene, avstand, kohortar ... Klassane hjå oss har eigne inngangar, garderobar, klasserom der ein kan ha ok avstand, eigen pc o.s.b. Når det gjeld friminutt så må kvart kull ha sitt område med kvar sin vaksen. 
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS