A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Sommarlesfest!

Vedlagt ligg informasjon om Sommarlesfest.

Det er fint om de kan levere/sende lesekort  til biblioteket så fort som råd etter innleveringsfristen 1.september.

Lukke til !

 

Ellen Borch Veum

Biblioteksjef

 

Sommarlesfest.pdf

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS