A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Storforeldremøte saman med Luster ungdomsskule

 FAU ved Hafslo barne- og ungdomsskule og Luster ungdomsskule arrangerar felles foreldremøte for foreldre i 7.-10. klasse, onsdag 15. april kl 19.00 i samfunnsbygget på Hafslo.

 

Foredragsholdar  Mia Børjesson arbeidar som rettleiar og inspirator knytta til ei rekkje prosjekt innenfor psykososialt og helsefremjande arbeid med barn og ungdom, og er ein av Nordens mest etterspurte foredragshaldarar.

Det kjem meir informasjon om foreldremøtet etterkvart. Set av datoen allereie no.

Samme dag skal ho halde foredrag for  8.-10. klasseelevane og ungdomsskulelærarane ved skulane. Dette foredraget vert på Luster ungdomsskule.

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS