A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Tilbod om leksehjelp

Leksehjelpa er eit frivilleg tilbod som elevar i 4.-7 .klasse og 8.-10. kl. kan melde seg på. Tilbodet starta i veke 34, for 4. - 7. kl. måndag og onsdag og for ungdomsskulen onsdag. Instruks for leksehjelp.docx.pdf

Rutinar for leksehjelpa: 

  • Elevane jobbar med lekser som ligg på arbeidsplanen.  
  • Dersom eleven er ferdig med lekser som står på arbeidsplanen, og den vaksne har sett det, kan eleven reise frå leksehjelpa eller lese i ei bok.
  • Elevar som ikkje er motiverte for å gjere det dei skal på leksehjelpa, bør forlate skulen.  
  • Elevar som uroar må forlate leksehjelpa. 
  • Føresette har alltid siste sjekk på leksene. 
  • Eventuelle underskrifter som elevane skal ha i samband med lekser, skal gjerast av foreldra heime.  
  • Meldingar heimafrå vedr leksehjelp, skal skrivast på Visma. Kontaktlærar vidareformidlar beskjed til dei vaksne på  leksehjelp.  
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS