Synnøve Haugen
Biblioteksjef
Tlf: 57 68 56 52 | 480 77 296
Epost
Maja Engelke
Tlf: 400 59 240 | 57 68 56 53 
Epost

Kontaktperson førskolebarn i folkebiblioteket.
Skulebibliotekar på oppveksentra og skular.
Maja Engelke

Kari Anne Skjerven Afdal

Assistent ved folkebiblioteket.

 

Evelyn Hilleren Nes

Epost
Skulebibliotekar ved Veitastrond oppvekstsenter.