Her er oversikt over servicetid på det enkelte skule-/oppvekstbibliotek.

For besøk i folkebiblioteket er grupper frå barnehage og skule velkomne etter avtale: bibliotek@luster.kommune.no eller 57 68 56 53.