A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
tinestafetten 2013 02

TINEstafetten 2013

14. mai gjekk startskotet for 20. året på rad i TINEstafetten. I Sogn og Fjordane deltok kring 5390 elever fra heile fylket. På landsbasis deltok over 100.000 elevar på TINEstafetten i år, noko som gir rekord i jubileumsarrangementet.
Alle skulane i Luster kommune stilte til start for felles arrangement på Hafslo, omlag 340 elevar møtest i Moane klokka 12.00. Me hadde eit fantastisk stevne med fysisk aktivitet og «kommunal integrering» i fokus.
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS