A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

1. nov.

Utdeling av refleks

NAF avd Indre Sogn ynskjer å dela ut refleksar til elevar og andre på skulen 1 november om morgonen når dei kjem til skulen.

NAF ynskjer at alle nyttar refleks når dei går etter vegen, og då særleg skulevegen.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS