A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
skulestart2020

Velkommen til skulestart måndag 15. aug.!

Skuleåret startar måndag 15. august kl. 8.30.

Me ynskjer alle elevane våre velkommen til skulestart måndag 15. aug. kl. 8.30 i gymsalen. Foreldre/føresette til 1. klassingane er hjartelege velkomne til å vere med.

SFO har ordinære opningstider. Det er full skuledag og ordinær skuleskyss den dagen.

Ha med eiga drikke fyrste skuledagen. Skolelyst.no gjeld frå 16.08.22.

Elevar som brukar sykkel til skulen, bør bruke sykkelhjelm. Minnar om nasjonale reglar når det gjeld elektrisk sparkesykkel. Sykkelvegen er fortauet gjennom gata og ned Funkaobakken. Bruk stativa ved klatreparken og kunstgrasbana for å parkere sykkelen. Kun tilsette som syklar ned til administrasjonsbygget og parkerer sykkelen der. Alle som nyttar sykkel skal respektere gåande, avpasse farta og syne merksemd ved passering.

Blir utruleg kjekt å treffe alle saman etter ein roleg og fin sommar!

Vel møtt måndag!

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS