A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Visma flyt skole

Flott at fleire no er i gang med å logga seg inn og nyttar Visma. Lenkja til venstre skal no også fungere med iPhone og iPad. Det er kome tilbakemeldingar på at de ikkje får trykke på samtykkeskjema på elevane. Det er viktig at de aller først trykker på "generelt samtykke" under dykkar eige namn, før de klikkar på elevane. Me håpar dette løyser problemet. Dersom det framleis ikkje let seg gjere ta kontakt. Minner om at det er viktig at de legg inn eige telefonnummer og lagrar "kontaktlærarnummer" på mobilen. 

skole.visma.com/luster 

 

visma skjermbilde
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS